A very guy-guy

Mình ấy à? Cũng bình thường như phố phường thôi.

Hở? Cái gì nổi bật nhất trong cả con người tầm thường này á? Uhm...thì là nhà cách mạng vĩ đại, nhà thất bại lão thành. =))

Ask me anything

Submit

Archive

RSS

Theme
 1. nevver:

Land of the Rising Sun
nevver:

Land of the Rising Sun
  High Resolution
 2. nevver:

Land of the Rising Sun
nevver:

Land of the Rising Sun
  High Resolution
 3. nevver:

  Summer over the city, George Steinmetz

 4. nevver:

  Open all night, Marie Hamel

 5. vincentvangogh-art:

Suburbs of Paris, 1887
Vincent van Gogh
vincentvangogh-art:

Suburbs of Paris, 1887
Vincent van Gogh
  High Resolution

  vincentvangogh-art:

  Suburbs of Paris, 1887

  Vincent van Gogh

 6. ellendegeneres:

  Charlize Theron talks about her son.

  (via giamilia)

 7. ageoftheart:

Downtown
Artist: Samuel HalpertYear: 1922Type: Oil on canvas
ageoftheart:

Downtown
Artist: Samuel HalpertYear: 1922Type: Oil on canvas
  High Resolution

  ageoftheart:

  Downtown

  Artist: Samuel Halpert
  Year: 1922
  Type: Oil on canvas

 8. we-smoke-the-blunts:

  donaldbump:

  this deserves waay more notes

  good god

  (Source: go-polly-world, via the-absolute-best-posts)


 9. High Resolution

  (Source: ryouta11, via 10knotes)

 10. in-my-mouth:

Prawn Lime Noodles
 11. intensefoodcravings:

Miso Ramen intensefoodcravings:

Miso Ramen
  High Resolution
 12. imgfave:

Posted by mistymorrning