A very guy-guy

Mình ấy à? Cũng bình thường như phố phường thôi.

Hở? Cái gì nổi bật nhất trong cả con người tầm thường này á? Uhm...thì là nhà cách mạng vĩ đại, nhà thất bại lão thành. =))

Ask me anything

Submit

Archive

RSS

Theme
  1. Show Notes